Gitavo 535 SC (Trifloxystrobin 375% + Cyproconazole 160% SC)

Gitavo 535 SC (Trifloxystrobin 375% + Cyproconazole 160% SC)

Kemozole 380 SC (Pyraclostrabin 130% + Tricyclazole 250% SC)

Kemozole 380 SC (Pyraclostrabin 130% + Tricyclazole 250% SC)

Greenzel 72 WP (Mancozeb 64% + Metalexyl 8% WP)

Greenzel 72 WP (Mancozeb 64% + Metalexyl 8% WP)

O-Zeb 80 WP (Mancozeb 80% WP)

O-Zeb 80 WP (Mancozeb 80% WP)

Orgazim Plus 50 WP (Iprodione 25% + Carbendazim 25% WP)

Orgazim Plus 50 WP (Iprodione 25% + Carbendazim 25% WP)

Orgazim 50 WP (Carbendazim 50% WP)

Orgazim 50 WP (Carbendazim 50% WP)

Mityvit 80 WDG (Sulphur 80% WDG)

Mityvit 80 WDG (Sulphur 80% WDG)

Greenzole 5 EC (Hexaconazole 5% EC)

Greenzole 5 EC (Hexaconazole 5% EC)

Suprazole 25 EC (Propiconazole 25% EC)

Suprazole 25 EC (Propiconazole 25% EC)

Dibala 45 WP (Metalexyl-M 5% + Copper Oxychloride 40% WP)

Dibala 45 WP (Metalexyl-M 5% + Copper Oxychloride 40% WP)

Bunon 75 WP (Carboxin 37.5% + Thiram 37.5% WP)

Bunon 75 WP (Carboxin 37.5% + Thiram 37.5% WP)

Projapoti 50 SC (Bismerathiazole 20% + Trifloxystrobin 30% SC)

Projapoti 50 SC (Bismerathiazole 20% + Trifloxystrobin 30% SC)